Compliance

Compliance

L’acompliment normatiu o compliance és una funció que pots incorporar a les teues empreses que els permetrà:

S’escriu molt sobre el compliance i es vincula habitualment amb l’anomenada responsabilitat penal de les persones jurídiques.  Sí es cert que els programes d’acompliment són eximents de l’eventual responsabilitat penal que poden tenir les societats des de Fleix entenem l’acompliment normatiu com una manera d’entendre l’entorn de control d’una empresa.  Com coneixen dels nostres serveis i dels nostres valors, a Fleix apostem per la qualitat i pel treball ben fet.  Part del treball de l’òrgan o òrganos d’administració és assegurar-se un entorn de control acceptable a l’empresa.  Saber què succeeix i com succeeix i els riscos que implica eixa forma d’actuar.  La principal sinergia de realitzar eixe exercici de control és la prevenció de riscos, generant confiança al personal que treballa a l’empresa vers què s’espera de cada persona que formen part del seu equip i confiança als responsables de que s’està actuant en la forma més adient.

A aquesta secció de Compliance li proposem diverses àrees:

Protecció de dades

És necessari per a qualsevol empresa assegurar un adequat acompliant de la normativa en matèria de protecció de dades.  Entenem eixe acompliment no tant per la por a eventuals sancions sino al convenciment de que fer les coses bé és el correcte.

Prevenció de Riscos Penales i Finançament del Terrorisme

Coneguem i treballem per asegurar l’acompliment en màteria de prevenció del blanqueig de capitales.  Si eres subjete obligat per la llei de prevenció de blanqueig de capitals pots contractar els nostres servicis per a l’elaboració del vostre manual de prevenció, l’anàlisi d’operacions, assessorament a les relacions amb el SEPBLAC, etc.

Prevenció de Riscos Penals

El Codi Penal va incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques, les quals poden ser sancionades per la comissió de delictes al seu si.  Si vols evitar el risc penal al que es pot afrontar la teua empresa podem elaborar un pla de prevenció de riscos penals, analitzant els riscos als quals s’enfronta i proposante mesures per mitigar-lo.

Acompliment normatiu sectorial

Si operes a un sector regulat, o si consideres conveniente analitzar els riscos d’incompliment de la normativa sectorial que et resulta d’aplicació podem treballar amb tu.  Riscos d’incompliment en matèria de medi ambient per sòls contaminats, riscos d’incompliment de la normativa en matèria de protecció al consumidor, etc.  També t’oferim el desenvolupament de polítiques en matèria de conflictes d’interès o un codi ètic i de conducta per als òrgans d’administració i personal de la teua empresa.

Els nostres clients,

parlen del nostre concepte

Com entendràs no és posible oferir un preu tancat sense conèixer les característiques de la teua empresa (tamany, activitat, etc.) però sí et garantim que et podem preparar una proposta amb un preu competitiu i, com sempre, amb el nostre compromís amb la qualitat en la prestació del servei.

Per això pots reservar una sessió telemàtica amb els nostres profesionals i informar-te de forma personalitzada.  Atenent els teus dubtes i les teues inquietuds personalment.

Sol·licite, si així ho estima, la seua sessió mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a fleix-comercial@fleix.es o omplint el següent formulari.  Contactarem amb vosaltres el més pronte posible.