La Firma

Fleix és l’unic despatx que té com a missió la prestació de serveis jurídics preferentment de manera on-line en el mercat. Conscients de la dificultat que per a algunes persones suposa l’adaptació a aquesta forma de prestar el servei, oferim també la possibilitat que acudisca a les reunions de manera presencial.

Naixem amb l’objectiu d’adaptar la forma de prestació dels serveis jurídics a les noves modalitats de contractació, a través de:

Aquests compromisos constitueixen la nostra principal senyal d'identitat, aquells elements que ens diferencien de la competència.

Algunes persones del nostre equip jurídic:

Esther Gonzalez Medina

Col•legiada 14.927 de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de València.

Compta amb més de 10 anys d’experiència professional.

Està especialitzada en el tractament jurídic de les famílies.